Sung sướng trong bệnh viện thiên đường

Sung sướng trong bệnh viện thiên đường thời gian nằm trong viện những tưởng là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với cậu nhưng không cậu không thể ngờ rằng nơi đây lại là một thiên đường tình dục đến như vậy không cần gây mê không tiêm thuốc tê nhưng họ vẫn có thể trả qua những ca phẫu thuật nhỏ